Lundell.

Vi är människor och det är märkligt,
och kanske svårt och omöjligt ibland. 
Var inte rädd för det som är verkligt. 
Fred och lugn i natt i mänskoland. 
Allmänt | |
Upp